Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Phương Vũ tu luyện gần 5000 năm, còn không có đột phá luyện khí kỳ….
“Ta thực sự chỉ là luyện khí kỳ, nhưng các ngươi đừng có chọc ta….”