Bật Hack Dùng Tiền Quậy Tung Thế Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ta gọi Trần Phóng, một cái bật hack tục nhân.

Mặc dù ta thành thế giới nhà giàu nhất, nhưng ta hiện tại không có chút nào vui vẻ, loại kia dùng tiền hoa tới tay mềm, cuộc hẹn hẹn đến run chân thời gian, ta thật một ngày không nghĩ tới.

Phía trên lời nói lại có thể có người tin? Ha ha, tuổi trẻ thật tốt a.

( nhẹ nhõm sảng văn, hoan nghênh đọc. )