Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Sở Hà, kéo «Nhị Tuyền Ánh Nguyệt» cho ta nghe.”
“Tốt lão bà.”
“Sở Hà, ta phải nghe ngươi hát chỉ đoản tình trường.”
“Tốt lão bà.”
“Sở Hà, đi lên đi ngủ.”

“Không có ý tứ, ta bán nghệ không bán thân.”
Đinh, đến từ lão bà vui vẻ giá trị -10000!
Ai, ta chỉ muốn làm cái không phấn đấu tiểu bạch kiểm, lại đi đến nhân sinh đỉnh phong, bất đắc dĩ a!