Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Khoa Kỹ Luyện Khí Sư – Khoa Kĩ Luyện Khí Sư.
Đây là một mang theo khoa học kỹ thuật lòng bái nhập luyện khí cửa Địa Cầu xuyên qua tiểu tử, hắn luyện khí không cần chùy, không đốt hỏa, nhưng mỗi lần có thể thành công.
Hắn sáng tạo đồ vật đều ly kỳ cổ quái, văn sở vị văn, có bị thế nhân điên cuồng theo đuổi, có lại bị xua đuổi như rác.

Là trọng yếu hơn dạ, người khác cỡi ngựa là hung bạo dị thú, hắn chính là xe gắn máy, người khác khiến cho chính là phi kiếm, hắn cũng là phi hạm, người khác cũng là trường quần áo trường bào, hắn cả Địa Cầu hiện đại đồng phục…
“Làm thời kỳ trưởng thành thiếu niên, ta chỉ là muốn theo đuổi một chút gì đó”