Đường Tăng, Ngươi Buông Xuống Thịt Kho Tàu Của Ta

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Nhân vật chính xuyên qua, không chỉ có hệ thống, còn trở thành Thông Thiên đệ tử, Nữ Oa Nương Nương con nuôi.
Thông Thiên: “Ngươi thân là đệ tử ta, biết rõ nên làm như thế nào sao?”
Trương Phàm: “Trong bốn biển đều là địch nhân, đệ tử muốn đánh trời đánh đất đỗi không khí!”
Trương Phàm: “Kiếm chuyện, kiếm chuyện!”
Nhân vật chính sở dĩ phách lối như vậy, đó là bởi vì có hệ thống mà!

“Keng, chạm đến hành tây, hệ thống thương thành lên giá hành tây, giá bán 1 đồng tiền ”
“Keng, chạm đến thịt Đường Tăng, hệ thống thương thành lên giá thịt Đường Tăng, giá bán 1 đồng ”
“Keng, chạm đến Kim Cô Bổng. . .”
“Keng. . .”