Băng Tiên Nghịch Đạo

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Cổ xưa Hồng Hoang đại lục , mai táng bao nhiêu bí mật. Đã từng Tiên đạo văn minh đã mất đi , mà hôm nay là khoa học kỹ thuật hoành hành thời đại! Có cường hãn Thiên Khung chiến giáp , động Đồ Thần Diệt Ma; có tiếc thế thời không cứ điểm , mất đi Thánh Linh Yêu Hoàng. Nhân tộc , dùng khoa học kỹ thuật văn minh đối kháng Hồng Hoang đại lục chư cường hãn bao nhiêu chủng tộc , mọi việc đều thuận lợi. Mà hắn , tựu là sanh ra ở một cái xuống dốc tu tiên thế gia bên trong ở kiếp này , khoa học kỹ thuật hoành hành.