Đệ Nhất Tự Liệt

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Chư vị, ta là biết nói chuyện chân giò, ta trở về.
Đây là một cái chuyện xưa mới. Hạo kiếp sống sót, cuối cùng thấy ánh sáng.

Tác giả “Đại Vương Tha Mạng/Đại Vương Nhiêu Mệnh”