Đánh Dấu Trăm Năm Ta Trở Thành Vạn Cổ Đại Đế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Dạ Bắc Thần vượt qua Vạn Cổ đại lục, trở thành Thần Thánh hoàng triều hoàn khố Tam hoàng tử.
Dạ Bắc Thần vốn cho là mình sẽ ngồi ăn rồi chờ chết, không nghĩ tới lúc này thời điểm vô địch đánh dấu hệ thống tới.
【 tại Thần Thánh hoàng triều đại điện đánh dấu, ban thưởng gấp trăm lần tu luyện tốc độ. 】

【 tại Thần Thánh hoàng triều Tàng Thư Các đánh dấu, ban thưởng Nghịch Thiên Thần Quyết. 】
【 tại Thần Thánh hoàng triều cấm địa đánh dấu, ban thưởng Luân Hồi Đao Quyết. 】
Ôm lấy điệu thấp, bỉ ổi trưởng thành thái độ, Dạ Bắc Thần yên lặng đánh dấu trăm năm về sau, trở thành Vạn Cổ đại lục đệ nhất nhân.