Chung Cực Đại Vũ Thần

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngải Xung Lãng sắp rời đảo nhập thế thời khắc, đột nhiên bị đánh giết, bất ngờ hồn xuyên, nhân sinh hàng tuyến từ đây sửa. . .
Chăm học khổ tu, trời giáng cự bánh, kỳ ngộ không ngừng, quật khởi mạnh mẽ, khoái ý ân cừu. . .

Trải qua rất nhiều ly kỳ khúc chiết, sẽ thành một đời đại vũ thần!
Phân loại cảnh giới: Vũ sinh, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, (Tiên Thiên Vũ sư), Vương cấp, Hoàng cấp, Thánh cấp, Đại đế, (Tiểu Vũ Thần) Vũ Thần…. (Cảnh giới mình không biết để cho hợp lý?? Hay Võ Thần hợp hơn,…)