Bất Hủ Long Đế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tự đắc long mạch, bắc kích vạn tộc, nam công thần linh, bên trên kích nhật nguyệt, hạ đạp Cửu U, công thành Long Đế, thiên hạ quy nhất.

Cảnh giới tính từ Trọng Huyền: Trọng Huyền cảnh, Thần Thông cảnh, Sinh Tử Cảnh (phân cửu thế sinh tử, bảy thế trở lên Sinh Tử Cảnh gọi chung cao giai Sinh Tử Cảnh.), Thánh Nhân cảnh, Nhược Hư cảnh, Thiên Long cảnh, Giới Chủ cảnh, Hỗn Độn cảnh, Vũ Trụ cảnh, Bất Hủ cảnh, Thái Cổ Thần Chủ cảnh, Thánh Hiền cảnh, Khôn Vô cảnh, Tổ cảnh, Ngụy Chủ Tể, Chủ Tể Cảnh.