Vườn Nhà Ta Có Con Rồng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngã Gia Nông Trường Hữu Điều Long – Vườn Nhà Ta Có Con Rồng.
Lôi Hoan Hỉ nuôi một cái long, đúng, thứ thiệt một cái long, trên địa cầu cuối cùng một cái long. Vì vậy Lôi Hoan Hỉ cuộc sống liền bị hoàn toàn thay đổi.
Hắn có thể trồng ra so bàn đào còn phải điềm mỹ đào, có thể ở nhà mình nước đường trong nuôi ra chân chính tần trước khi tuyệt chủng đích dã sinh đại hoàng cá.

Ngươi muốn ngàn niên nhân tố? Chờ một đêm thì có, chân chính ngàn niên nhân tố. Ngươi muốn hải mã chờ cấp dùng? Chờ, vui mừng ca cái này đến trong hồ bơi cho ngươi nuôi đi, một giờ là tốt rồi.
Vui mừng ca đích cuộc sống hạnh phúc bắt đầu.