Vĩnh Hằng Chi Tâm

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngoại môn đệ tử Trần Vũ, thể nội sáp nhập vào một viên Thần Ma trái tim.
Trái tim, là sinh mệnh trung tâm, thân thể trí mạng chỗ yếu.
Mà đối Trần Vũ tới nói, trái tim nhưng là phòng ngự mạnh nhất một điểm, cũng để cho hắn có vượt qua Yêu thú, Thần Thú vô hạn tiềm lực.
Từ đó, hắn bước lên một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can huyền cơ hành trình.
Thiên tài như mây chi, thiên kiêu cái thế.

Tông môn như rừng chi, ta chủ chìm nổi.
Vạn tộc huy hoàng chi, vượt giới đại chiến.
Thái Cổ huyền mê chi, thần thoại tranh phong.
Lòng ta chỉ có, Vĩnh Hằng