Chư Giới Mạt Nhật Tại Tuyến

Main playlist with id Chư Giới Mạt Nhật Tại Tuyến does not exist!Main playlist with id Chư Giới Mạt Nhật Tại Tuyến does not exist! – Tận thế của chư giới đã tới.
Ma Vương Trật Tự thu gặt lấy từng mạng sống của chúng sinh.
Ở trong bóng tối đầy tuyệt vọng này,

Có một người tránh thoát thời không, trở lại thế giới sụp đổ trước đó, quyết tâm cải biến vận mệnh trong quá khứ.
Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, hắn dần dần phát hiện rằng tận thế cũng không phải là đơn giản như vậy…