Vị Diện Xuyên Việt Chi Đế Vương Chi Lộ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Bừa bãi vô danh sinh viên đại học Lý Hiên ở chịu khổ đánh đập sau khi, bất ngờ thu được một khoản thần bí hệ thống, có thể tự do xuyên toa ở vô ngần vị diện bên trong, nguyên bản bình thường vận mệnh lặng yên thay đổi.