Thương Khung Chi Thượng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Thương khung chi hạ ngàn năm khổ tu, chỉ vì có ý hướng một ngày dựng thân với thương khung chi thượng!
Ở vào Hồng Vũ thiên triều cùng yêu tộc Thất Sát Bộ yết hầu yếu địa Thiên Đoạn hạp cốc trung, chợt có trên trời hạ xuống thần dị chi vật, cuốn theo một đám tu binh, đưa vào ngay giữa dòng lũ lịch sử cuồn cuộn chảy. . . Tống Chinh chỉ là trong đó không hề đáng nhìn một thành viên.

Hắn đọc qua sách thánh hiền, nhưng cũng là một tên lang binh thân hoài tội trạng. Có thể tao nhã lễ phép, cũng có thể bạo khởi sát nhân. Ở khảo nghiệm sinh tử giữa, biên quân tiểu tu binh từng bước một từ vực sâu hạ đi tới.
Bỗng nhiên có một ngày, hắn cảm giác được có thể mình nắm giữ số mạng, mới hiểu được, đây mới chỉ là vấn đỉnh thương khung chi thượng cơ bản tư cách thôi.