Thực Nghiệp Đế Quốc

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Lâm Phong, chúc mừng ngươi, rút trúng một phần ức vạn tỷ lệ trọng sinh vé vào cửa.”
“Nghề nghiệp phương hướng đã xác nhận, thực nghiệp đế quốc, cấp bậc độ khó cấp năm. Trọng sinh hệ thống hiện tại bắt đầu khởi động.”
Trong tay trọng sinh vé vào cửa Lâm Phong, mở ra mới tinh nhân sinh hình thức.

Lâm Phong lời thề: Muốn rèn đúc một cái to lớn thực nghiệp đế quốc, muốn nắm giữ số không xong kim tiền!
Đầu thai làm người Lâm Phong, hướng hồng nhan tri kỷ tuyên bố: Ta đã tập được song toàn pháp, không phụ nhân sinh không phụ khanh.