Thần Ma Cung Ứng Thương

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ta gieo xuống một hạt giống, thu hoạch vô số trái cây…
Nhớ lại ca từ, Giang Thái Huyền nhìn nhìn mình Dược điền, dùng sức đem Hằng Nga nhấn đi vào.
“Năm sau, ta muốn thu lấy được vô số Hằng Nga!”

Chuyên nghiệp trồng trọt, bồi dưỡng, thuê, bán ra, thu về hết thảy Thần Ma, phục vụ dây chuyền.
Thiếu niên, muốn trở thành thần sao?