Ta phản đoạt Xá Chư Thiên Đại Lão

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Đây là một câu chuyện ngồi trong nhà kỳ ngộ đến cửa.
Có thể chất đoạt xá, linh hồn hải dương hình thái có thể tiếp dẫn từ minh hà đại lão tới đoạt xá (hay câu tới đúng hơn), sau đó đánh nát nuốt linh hồn lấy đi ký ức lẫn linh hồn ngộ tính, thiên phú, nói chung ai vào ai chết.
Trí thức chính là lực lượng, từ các mảnh vỡ linh hồn của các đại lão đào lấy được các bí mật, các bí tịch, các loại tu luyện thần thông … con đường võ giả đang hướng ta mở ra
Hệ thống: (võ giả)
Thuế Bì – Cường Thể – Dịch Gân – Đoán Cốt – Hoán Huyết – Nội Luyện – Địa Cấp – Thiên Cấp

Công pháp lĩnh ngộ: đăng đường nhập thất, thông hiểu đạo lí, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực
Sơ lược:
Nhân vật chính xuyên qua thế giới cao võ tràn ngập tà dị quái vật. Thể chất của nhân vật chính rất đặc biết, thường xuyện bị các đại lão của thế giới khác đoạt xá, nhưng đời không như mơ, các đại lão tưởng tìm được đường sống trong chỗ chết, ai ngờ lại là mồi ngon cho nhân vật chính.
Sau khi nhân vật chính cắn nuốt linh hồn của các đại lão, nhân vật chính sẽ thu được công pháp, tư chất… Thế giới trong truyện rất tàn khốc, thường xuyên có tà dị đồ thành.
Sau khi bước lên con đường tu luyện, nhân vật chính thành lập bang phái xây dựng thế lực, thu thập tài nguyên, bước lên con đường võ đạo.