Siêu Não Thái Giám

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Sống lại thành một cái đi đày đến hiếu lăng trồng rau tiểu thái giám, tại này cái võ học hưng thịnh thế giới, đại não dung hợp nguyên bản thế giới siêu máy tính, tư duy tốc độ là thường nhân mấy chục lần, nội lực vận chuyển tốc độ mấy chục lần, tu luyện một ngày bù đắp được người khác một năm.
… Nhưng ta không phải nam nhân rồi!
Làm sao bây giờ? !
—————

Cảnh giới võ học:
– Thân biến cảnh: đạp thiên cảnh, hạc lệ cảnh, ly uyên cảnh
– Khí biến cảnh: mộc phong cảnh, tứ tượng cảnh, hóa nhạc cảnh, niết bàn cảnh
– Thần biến cảnh: trụy tinh cảnh, xạ nguyệt cảnh, đại quang minh cảnh