Phong Nghịch Thiên Hạ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hắn vốn là Mộc phủ một cái tiểu tiểu thư đồng, bởi vì là tiểu thư quan hệ mà bước lên đường tu hành, do đó bước lên từng bước nguy cơ nghịch thiên hành trình.
Hắn tư chất kém, chỉ là thủ hộ thiên phú thật tốt tiểu thư, không ngại đạp bạch cốt đi về phía trước, máu nhuộm trời xanh.

P/S: Truyện này mở đầu khác với những truyện khác.