Phàm Nhân Chín Ngàn Năm

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Một mạng hai vận ba phong thuỷ
Bốn tích công đức năm đọc sách
Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, lấy có hạn chi sinh cầu vấn vô hạn tiên đạo.
Một cái không có linh căn sơn thôn thiếu niên, tu hành chín ngàn năm, quyết chí thề thành tiên.
Bật hack phàm nhân tu tiên truyện, cũng rất đặc sắc.