Hồng Hoang Tổ Long! Cẩu Thả Đến Thành Thánh

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua đến nguy cơ tứ phía Hồng Hoang trở thành Tổ Long, Ngao Thắng biểu thị tâm lý rất hoảng. Vì không giẫm lên vết xe đổ, hắn quyết định “Cẩu thả” bắt đầu.
Cái gì? Ngươi nói cái này quá sợ?
Sai!
Cẩu thả không phải sợ, chỉ là điệu thấp mà thôi, buồn bực thanh âm phát đại tài.

Thần Nghịch uy phong ư? La Hầu phách lối ư? Kim Ô bá đạo ư?

Nhưng kết quả thế nào?

Tất cả đều ngỏm củ tỏi.

Chỉ có cẩu thả ở, mới có thể sống thật tốt, bối phận lão.

Bởi vì: Tạm thời an toàn tánh mạng!