Mạt Thế Cuồng Chiến Sĩ

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Lượt nghe: 113
【Tháng: 5】【Tuần: 2】【Ngày: 2
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:58:21
2:
Tap 002 - 04:12:59
3:
Tap 003 - 04:19:50
4:
Tap 004 - 04:21:28
5:
Tap 005 - 04:37:25
6:
Tap 006 - 04:55:33
7:
Tap 007 - 04:53:19
8:
Tap 008 - 04:50:44
9:
Tap 009 - 04:26:17
10:
Tap 010 - 04:56:33
11:
Tap 011 - 04:40:29
12:
Tap 012 - 04:27:41
13:
Tap 013 - 05:11:52
14:
Tap 014 - 04:46:35
15:
Tap 015 - 04:51:32
16:
Tap 016 - 05:01:57
17:
Tap 017 - 04:40:27
18:
Tap 018 - 05:07:27
19:
Tap 019 - 05:00:10
20:
Tap 020 - 04:57:16


Player ID does not exist!

Mạt Nhật giãy giụa mười năm, Lâm Thần trọng sinh trở về mười năm trước.
Mười năm ngày tận thế kinh nghiệm, hắn đem đúc kết một đoạn huy hoàng.