Mạt Thế Cuồng Chiến Sĩ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Mạt Nhật giãy giụa mười năm, Lâm Thần trọng sinh trở về mười năm trước.
Mười năm ngày tận thế kinh nghiệm, hắn đem đúc kết một đoạn huy hoàng.