Mạt Nhật Quật Khởi

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:18:42
2:
Tap 002 - 06:25:53
3:
Tap 003 - 05:48:16
4:
Tap 004 - 06:20:31
5:
Tap 005 - 06:06:43
6:
Tap 006 - 06:43:49
7:
Tap 007 - 05:56:58
8:
Tap 008 - 05:55:06
9:
Tap 009 - 05:40:52
10:
Tap 010 - 05:39:18
11:
Tap 011 - 05:07:24
12:
Tap 012 - 04:59:39
13:
Tap 013 - 04:54:25
14:
Tap 014 - 05:05:57
15:
Tap 015 - 05:29:20
16:
Tap 016 - 05:33:02
17:
Tap 017 - 05:25:35
18:
Tap 018 - 05:21:43
19:
Tap 019 - 04:59:06
20:
Tap 020 - 04:50:51
21:
Tap 021 - 04:57:38
22:
Tap 022 - 05:04:32
23:
Tap 023 - 05:18:15
24:
Tap 024 - 05:50:46
25:
Tap 025 - 05:36:02
26:
Tap 026 - 05:22:00
27:
Tap 027 - 05:17:12
28:
Tap 028 - 05:06:32
29:
Tap 029 - 04:50:19
30:
Tap 030 - 04:52:36
31:
Tap 031 - 05:14:13
32:
Tap 032 - 04:59:42
33:
Tap 033 - 05:17:05
34:
Tap 034 - 05:24:17
35:
Tap 035 - 05:16:48
36:
Tap 036 - 05:24:49
37:
Tap 037 - 05:42:41
38:
Tap 038 - 05:22:31
39:
Tap 039 - 05:05:32
40:
Tap 040 - 04:45:19


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tài nguyên khô kiệt, bùng nổ nội chiến, địa cầu gần như bị hủy, một lần nữa thành lập trật tự lúc sau vẫn như cũ mâu thuẫn thật mạnh, bình tĩnh phía dưới dòng nước xiết gợn sóng…… Một con thuyền mang theo trọng phạm phi thuyền vũ trụ ở hoả tinh phụ cận tao ngộ hải tặc bị đánh rơi, thế tội thiếu niên Lưu nguy an may mắn đào tẩu, nô lệ khu tiểu hồ điệp kích động một chút cánh, lịch sử bánh răng bởi vậy thay đổi