Kiếm Vũ Lâu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Bách binh chi quân là kiếm,
Cửu đoản chi thủ là đao,
Khoái ý ân cừu là giang hồ!
Giang hồ thay đổi trong nháy mắt, bao nhiêu người mỗi ngày đều tại đao quang kiếm ảnh bên trong kéo dài hơi tàn,

Giang hồ bài vị, nhân mạng giao dịch, luận kiếm, liều mạng, báo thù, sát phạt, khinh công, ám khí.
Tại cái này địch bạn khó phân trong giang hồ trần thế, cuối cùng ai có thể tiếu ngạo giang hồ!
Kiếm Vũ rời vỏ, ai dám tranh phong! Cái này, liền là giang hồ.