Hồng Hoang Chi Thần Quy

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Khi một đầu cá ướp muối xuyên qua đến Hồng Hoang, phát hiện từ mình thế mà thành mệnh trung chú định sẽ vẫn lạc tại trong đại kiếp Huyền Quy, như vậy hắn sẽ còn cá ướp muối xuống dưới sao?
Là hàm ngư phiên thân, vẫn là trở thành một con cá chết?
Đây là một lựa chọn.

Thẩm Quy biểu thị ta nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, không làm cá ướp muối, Siêu Thoát thiên đạo…
Sau đó…
Ai, buồn ngủ quá, ngủ trước một hồi lại nói.
Hô hô hô… …