Hokage: Ta Có Vô Hạn Điểm Kỹ Năng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nawaki xuyên việt đến Hokage Thế giới, biến thành Tsunade biểu đệ, bắt đầu thì có vô hạn điểm kỹ năng!
Học tập bất luận cái gì kỹ năng đều có thể dùng điểm kỹ năng đem điểm đầy!
Hào Hỏa Cầu Thuật mãn cấp.
Madara gia: “Uy lực hơn xa ta Hào Hỏa Diệt Thất, đây tuyệt đối không phải Hào Hỏa Cầu Thuật, tuyệt đối không phải!”
Tiên Nhân Chi Thể mãn cấp.

Đại Trụ Tử: “Ngươi khôi phục làm sao nhanh như vậy, ta cảm giác ta dùng hình như là giả Tiên Nhân Chi Thể?”
Phòng The Chi Thuật mãn cấp.
“Ngô… Đệ đệ, tha tỷ tỷ a!…”
Có hậu cung. Ở đây Nawaki là biểu đệ của Tsunade.