Duy Ngã Độc Pháp

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Người tại đô thị đã có ma pháp bàng thân, xuyên thẳng qua hậu thế giới nơi hẻo lánh, quyết không lại để cho bất luận kẻ nào tả hữu.
Đây là một cái 21 thế kỷ bình thường thành thị, thế gia xuất thân Trần Dịch lại đã tao ngộ bất thường một khắc, hắn phát hiện một hàng có thể thông hướng ma pháp thế giới tàu điện ngầm.

Từ nay về sau, các loại ma pháp quyển trục, các loại ma pháp nước thuốc, các loại ma pháp kỹ năng chen chúc tới… Tại khoa học kỹ thuật đổ vào sắt thép trong rừng, Trần Dịch nắm chặt bí mật của hắn như cá gặp nước, xoáy lên vĩnh viễn không cần thiết trôi qua vòi rồng, thành tựu chính thức thế gia truyền thuyết.