Bắt Đầu Ta Làm Nữ Đế Khiếp Sợ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ninh Thiên đi tới Thiên Huyền thế giới, mở mắt dĩ nhiên là nữ tử khuê phòng?
Chờ 1 chút, đây là cái gì tình huống?
Thân là phế phẩm hắn, tuyệt mỹ cùng cực Nữ Đế càng phải ở đêm nay cùng hắn kết hôn?

Khiếp sợ! Hệ thống kích hoạt! Khiếp sợ người khác liền có thể thu được khen thưởng!?
Bắt đầu khiếp sợ Nữ Đế, bước ra nhân sinh đại sự bước thứ nhất, hoàn thành cả thế gian khiếp sợ!…
Ninh Thiên nhìn về phía vô số thiên kiêu Thánh Tử: “Không phải chứ… Ta liền tùy tùy tiện tiện tu luyện một hồi, cũng có thể cho các ngươi khiếp sợ như vậy?”