Đấu La Đại Lục 2 – Tuyệt Thế Đường Môn

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 07:02:19
2:
Tap 002 - 12:32:48
3:
Tap 003 - 13:08:55
4:
Tap 004 - 09:28:20
5:
Tap 005 - 08:28:30
6:
Tap 006 - 08:25:18
7:
Tap 007 - 08:51:18
8:
Tap 008 - 11:19:33
9:
Tap 009 - 11:22:18
10:
Tap 010 - 10:03:54
11:
Tap 011 - 10:10:54
12:
Tap 012 - 09:01:27
13:
Tap 013 - 10:32:56
14:
Tap 014 - 10:09:09
15:
Tap 015 - 10:56:09
16:
Tap 016 - 09:13:23
17:
Tap 017 - 04:54:03
18:
Tap 018 - 04:41:26
19:
Tap 019 - 04:04:15
20:
Tap 020 - 06:08:13
21:
Tap 021 - 05:16:19
22:
Tap 022 - 05:10:36
23:
Tap 023 - 03:58:19
24:
Tap 024 - 03:57:12
25:
Tap 025 - 03:59:48
26:
Tap 026 - 04:10:49
27:
Tap 027 - 04:37:22
28:
Tap 028 - 04:13:09
29:
Tap 029 - 04:43:34
30:
Tap 030 - 04:10:55
31:
Tap 031 - 04:11:34
32:
Tap 032 - 04:11:42
33:
Tap 033 - 04:09:58
34:
Tap 034 - 04:09:19
35:
Tap 035 - 04:08:32
36:
Tap 036 - 04:08:12
37:
Tap 037 - 04:09:01
38:
Tap 038 - 04:09:41
39:
Tap 039 - 04:06:44
40:
Tap 040 - 04:08:19
41:
Tap 041 - 04:09:08
42:
Tap 042 - 04:27:06
43:
Tap 043 - 04:06:38
44:
Tap 044 - 04:07:32
45:
Tap 045 - 04:11:18
46:
Tap 046 - 04:13:37
47:
Tap 047 - 04:07:36
48:
Tap 048 - 04:00:52
49:
Tap 049 - 04:00:38
50:
Tap 050 - 03:59:26
51:
Tap 051 - 05:52:59
52:
Tap 052 - 02:25:03


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không?

– Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở…
Liệu ám khí Đường Môn có thể lại một lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây – Tuyệt Thế Đường Môn.