Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nhìn trước mắt lão già họm hẹm, Bạch Trần tâm tình vô cùng không tốt, vì cái gì, vì cái gì ta Võ Hồn thức tỉnh người không phải Đào ca! Không phải Đào ca ta còn thế nào Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, ta còn thế nào Song Sinh Võ Hồn, không có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực cùng Song Sinh Võ Hồn ta còn thế nào trang bức!
“Khảo nghiệm kết thúc, Bạch Trần, Võ Hồn, Tật Phong Ma Lang, Tiên Thiên hồn lực, cấp năm.”
Bạch Trần: “Cam!”

Đinh!

Võ Hồn tiến hóa hệ thống lấy trói chặt.
Tính danh: Bạch Trần
Đẳng cấp: Cấp 5
Võ Hồn: Tật Phong Ma Lang
Võ Hồn phẩm chất: Trung cấp