Đánh Dấu Từ Bộ Khoái Bắt Đầu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tô Hạo xuyên việt rồi, đồng thời còn đạt được một cái đánh dấu hệ thống.
Chỉ cần hắn mỗi ngày đánh dấu, liền có thể đạt được đánh dấu giá trị cùng tùy cơ khen thưởng.
Ngay từ đầu Tô Hạo chỉ muốn làm một cái điệu thấp đánh dấu người, tiêu sái, hoàn khố sống ở cái này là trong thế giới.
Nhưng là thực lực lại không cho phép a!