Chủ Kí Sinh Xin Dừng Bước

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Kí Chủ Xin Dừng Bước – Ký Chủ Xin Dừng Bước – Chủ Kí Sinh Xin Dừng Bước.
Hệ thống còn có ba mươi giây đến chiến trường.

Cố sự, từ Tô Lạc chơi nổ hệ thống về sau, xoay người kiêm chức hệ thống bắt đầu.