Chỉ Cầu Một Thế Tiêu Dao Nhân Gian

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tiên đạo không đủ quý, trường sinh không đủ bằng, quyền thế giống như bão cát, phú quý như mây khói.
Ta Vương Thất Lang ——

Chỉ cầu một thế tiêu dao nhân gian, tung hoành thiên hạ một trăm năm.