Ta Theo Cấm Địa Tới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua mà đến Cố Trường Thiên tỉnh, lại bị kẹt ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương.
Phát hiện nơi này là Tu Tiên giới, nhưng không có hệ thống, cũng không thể tu luyện hắn. . . Bỗng nhiên rất tưởng niệm quê quán.
Bị vây không biết bao nhiêu năm, Cố Trường Thiên cuối cùng ra tới.

Hắn dần dần phát hiện, cái thế giới này tu sĩ đều rất nhiệt tình hiền hoà, đối với hắn cũng mười phần lễ phép khách khí, khiến cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh.
Chẳng qua là hắn không biết. . .
Nếm qua hắn đồ ăn mỹ lệ tiên tử, theo bên trong minh ngộ Đại Đạo, đột phá cảnh giới.