Cái Này Đại Lão Là Phàm Nhân

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

May mắn xuyên qua đi vào huyền huyễn thế giới Thẩm Dật, lại là một cái trời sinh không cách nào người tu hành.

Mãi mới chờ đến lúc tới kim thủ chỉ hệ thống, lại phát hiện không phải phụ tá bản thân tu hành.

Vốn muốn tìm một chỗ nơi u tĩnh qua cuộc sống của người bình thường, hắn lại bị người ngộ nhận thành một vị ẩn thế đại lão.