Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Linh khí khôi phục, thế giới đại biến, chư thiên dị tộc xâm lấn, Thần Ma loạn vũ, vô số cường giả tầng tầng lớp lớp.
Nơi này có nhân hình hạch đạn luyện thể võ giả, càng có phi thiên độn địa, đốt núi nấu biển tu chân giả.
Không có việc gì, ta có nạp tiền hệ thống.

“Nạp tiền khiến cho ngươi khoái lạc, khắc kim để ngươi biến cường!”
“Nếu như không đủ mạnh, đó nhất định là ngươi nạp còn không đủ nhiều.”
“Thiếu niên, muốn biến cường sao?”
Mộc Phàm: “Cái kia. . . Trước nạp một tỷ. . . .”