Vạn Giới Võ Thần

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đây là một cái Võ Hồn rực rỡ thế giới.
Ở chỗ này, sách Võ Hồn có thể thơ từ giết người, mũi tên Võ Hồn năng lực vạn dặm Truy Hồn, bức họa Võ Hồn năng lực quy định phạm vi hoạt động… Đao Võ Hồn năng lực trảm phá thương khung.
Vũ Hóa Thần Triều Thiên Tinh Thành, một cái nắm giữ siêu cấp Võ Hồn thiếu niên nghịch thiên cải mệnh, trở lại mười sáu tuổi.

Một đoạn nhiệt huyết sôi trào truyền kỳ, từ đó bắt đầu.
——— Chư Thiên Vạn Giới, chìm nổi tại ta!
P/s: Main trầm ổn, không não tàn, lúc cần giết liền giết.