Tỷ Tỷ Có Yêu Khí

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Sinh nhật ngày ấy, Trương Lạc Vũ mở mắt ra, Thiên Địa nguyên khí liền khôi phục, thế giới cải biến, trải qua đi sinh hoạt một đi không trở lại, thật đáng ghét.
Nhưng làm một đêm trải qua đi, từ nữ quyền thế giới xuyên qua mà đến bá đạo tổng giám đốc;
Dị quốc mà đến, nói xong từ không diễn ý kỳ quái thành ngữ thiếu nữ;
Căm hận thế giới, muốn hắn sau khi chết cùng hắn tướng mạo tư thủ bạch y nữ quỷ nhao nhao xuất hiện về sau, hắn do dự.

Có lẽ… Thiên Địa khôi phục cũng không xấu?
Đến cuối cùng, khi hắn phát hiện tự mình tỷ tỷ nguyên lai là trường sinh bất lão siêu cấp BOSS về sau, hắn cải biến ý nghĩ.
Thiên Địa khôi phục thật giỏi!