Tuyệt Phẩm Y Tiên Audio

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
7
Giọng nam: 18 tập

– Tu chân thiên tài gặp nữ sư tổ lừa dối bỏ mình , vậy mà trọng sinh thành trong đô thị không chuyện ác nào không làm hào phú đại thiếu. Không phải Mãnh Long không qua sông , không phải đại thiếu không phách lối

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:58:28
2:
Tap 002 - 05:06:22
3:
Tap 003 - 05:06:13
4:
Tap 004 - 05:02:06
5:
Tap 005 - 05:02:44
6:
Tap 006 - 05:20:35
7:
Tap 007 - 05:42:00
8:
Tap 008 - 05:31:08
9:
Tap 009 - 05:52:52
10:
Tap 010 - 05:42:00
11:
Tap 011 - 05:46:16
12:
Tap 012 - 05:51:07
13:
Tap 013 - 05:36:18
14:
Tap 014 - 05:48:14
15:
Tap 015 - 05:48:25
16:
Tap 016 - 05:40:54
17:
Tap 017 - 05:36:05
18:
Tap 018 - 05:33:36
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,4,6,7,8" ihc_mb_template="1" ]
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
[/ihc-hide-content]
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)