Tối Cường Vô Địch Tông Môn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Viêm Hoàng Đại Lục, có một cái thần bí lại kỳ quái tông môn.
Cái tông môn này rất nhỏ, có thể nó quy củ, lại kỳ lạ làm cho người khác tức lộn ruột.
Liền thần phẩm tư chất thiên chi kiêu tử tới bái sư, cũng sẽ bị chận ngoài cửa.
Ngày nào đó.
Vị kia vô cùng bức cách tông chủ, đột nhiên đối ngoại tuyên bố: “Thiếu một làm việc vặt, có ai nguyện ý tới?”
“Ta ta ta!”
Vì cái này làm việc vặt vị trí, một đám cường giả siêu cấp tranh mặt đỏ tới mang tai.
Đây là một cái ấm áp sung sướng, lại có chút đậu bỉ tông môn dưỡng thành cố sự.
Trịnh trọng nhắc nhở: Bản cố sự đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, coi như ta sao ngươi