Thành Phố Tự Trị Thời Đại: x100 Lần Gia Tốc

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:27:10
2:
Tap 002 - 05:06:24
3:
Tap 003 - 04:47:18
4:
Tap 004 - 04:34:36
5:
Tap 005 - 04:29:54
6:
Tap 006 - 04:36:11
7:
Tap 007 - 03:56:47
8:
Tap 008 - 03:50:32
9:
Tap 009 - 03:39:21
10:
Tap 010 - 03:39:50
11:
Tap 011 - 04:15:16
12:
Tap 012 - 03:48:24
13:
Tap 013 - 03:56:03
14:
Tap 014 - 04:31:13
15:
Tap 015 - 05:07:31
16:
Tap 016 - 04:13:34
17:
Tap 017 - 03:48:41
18:
Tap 018 - 03:57:02
19:
Tap 019 - 03:45:34
20:
Tap 020 - 04:11:06


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Thế giới tuyến biến động, toàn cầu nhân loại ở mười tám tuổi bắt đầu tiến nhập dã ngoại.

Khai thác lãnh địa, kiến tạo Thành Phố Tự Trị, chiêu mộ thần dân.

Hứa Phi thu được gấp trăm lần gia tốc hệ thống , bất kỳ cái gì Thành Phố Tự Trị kiến trúc đều có thể gia tốc hoàn thành.

Kiến tạo sơ cấp dân cư (cần ** giờ)

Kiến tạo sơ cấp Anh Hùng Tế Đàn(cần ** giờ)

Kiến tạo sơ cấp binh doanh (cần ** giờ)

Kiến tạo đốn củi tràng (cần ** giờ)

Kiến tạo đồng ruộng (cần ** giờ)

Tuyển trạch, gấp trăm lần gia tốc.

“Keng, sơ cấp dân cư kiến tạo hoàn thành, sơ cấp Anh Hùng Tế Đàn kiến tạo hoàn tất, sơ cấp binh doanh hoàn thành, đốn củi tràng hoàn thành, đồng ruộng hoàn thành, chủ yếu kiến trúc thăng cấp hoàn tất, bắt đầu thăng cấp chủ thành(cần ** giờ) .”

Tiếp tục, gấp trăm lần gia tốc.

Đoán tạo hộ giáp, gia tốc, sinh sản kiếm sĩ, gia tốc, sinh sản kỵ binh, gia tốc.

Còn lại thành chủ: “. . . Đều là ba cái nông dân bắt đầu, vì sao chúng ta mới vừa kiến tạo đốn củi tràng, hắn chủ thành đều 10 cấp rồi hả?”

Thiên phú của main là như này nhé, ko phải kiểu xây cấp 3 chủ thành cần 7 ngày, thì x100 cần 1,68 tiếng chờ. mà mỗi ngày sẽ có 100 lần (thiên phú cấp 1 là giờ, mỗi ngày main sẽ có free 100 giờ nâng cấp nhanh, chủ thành cấp 3 cần 168 giờ, thì hôm nay dùng xong sẽ giảm còn 68 giờ, mai thiên phú reset dùng tiếp sẽ hoàn thành luôn + dư ra 32 giờ để nâng cấp các kiến trúc khác, khi thiên phú main lên cấp 2 là tính theo ngày, 1 ngày sẽ được free thời gian 100 ngày nâng cấp, chủ thành cấp 3 lên cấp 4 cần 1 năm, 365 ngày, thì qua hơn 3 ngày mỗi ngày giảm 100 ngày cho đến xong, chứ ko phải giảm 100 lần còn 3,65 ngày nhé. thiên phú lên cấp 3 có lẽ mỗi ngày được giảm 100 tuần hoặc 100 tháng… mạnh hơn nâng cấp giảm 100 lần thời gian nhiều.)

Tướng hồn: tại kiến tạo Anh Hùng Tế Đàn phía sau, có thể hiến tế một ít hi hữu vật phẩm, triệu hoán một ít trong lịch sử tồn tại qua danh nhân, từ viễn cổ đến cận đại, chỉ cần xuất hiện qua, đều có thể triệu hoán đi ra.

Tướng hồn tác dụng cực đại, nội chính gia tốc, hậu cần tăng gia sản xuất, ngoại giao liên hợp, quân sự chiến tranh, nhất là ở quân sự thượng, có tướng hồn có thể huấn luyện đặc thù binh chủng.

Tướng hồn căn cứ từ mấy trình độ hiếm hoi , bình thường là chia làm năm cái đẳng cấp:

Nhất tinh Bạch Hồn, Nhị Tinh Lam Hồn, Tam Tinh Hồng Hồn, Tứ Tinh Tử Hồn, Ngũ Tinh Chanh Hồn, hi hữu nhất Lục Tinh Kim Hồn!

Các địa điểm được lựa chọn chủ thành:

Nam Nhai Châu, Bắc Giác Châu, Tây Lục Châu, Đông Cực Châu, Trung Xích Châu, Bạo Loạn Tinh Hải, Phong Bạo Quần Đảo.