Siêu Phàm Giả Du Hí

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngươi cũng biết, nhân khí vận là bình quân, duyên phận là cố định?
Ngươi cũng biết, thế giới là song song, tỷ lệ là cùng tồn tại?
Ngươi cũng biết, yên tĩnh Thời Không bên ngoài, có không muốn người biết chém giết quyết đấu?

Vì vinh quang, cũng vì… Chúng ta thế giới!
Đây hết thảy đều cùng thường thức bộ dạng bội, rồi lại chân thật tồn tại!