Siêu Phàm Giả Du Hí

Main playlist with id Siêu Phàm Giả Du Hí does not exist!Main playlist with id Siêu Phàm Giả Du Hí does not exist! – Ngươi cũng biết, nhân khí vận là bình quân, duyên phận là cố định?
Ngươi cũng biết, thế giới là song song, tỷ lệ là cùng tồn tại?
Ngươi cũng biết, yên tĩnh Thời Không bên ngoài, có không muốn người biết chém giết quyết đấu?

Vì vinh quang, cũng vì… Chúng ta thế giới!
Đây hết thảy đều cùng thường thức bộ dạng bội, rồi lại chân thật tồn tại!