Siêu Cường Cuồng Bạo Đạo Tặc

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ai nói đạo tặc liền nhất định là tốc độ đánh cao, di động nhanh, phó bản dò đường tiểu năng thủ?
Siêu cường cuồng bạo đạo tặc cho ngươi không giống nhau trải nghiệm!

Siêu cao sức mạnh cuồng kiếm item, phối hợp tuyệt đỉnh ẩn thân skill, để đột nhiên nổi lên một đòn trí mạng thành là chân chính một đòn trí mạng!