Siêu Cấp Huấn Luyện Đại Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Người trẻ tuổi, muốn trưởng thành tên? Lão tướng, nghĩ toả sáng thứ hai xuân?”
“Tốc độ không nhanh? Thân thể không cường tráng?”
“Thụ thương rồi? Bác sĩ còn nói sẽ ảnh hưởng chức nghiệp kiếp sống?”

“Ngươi liền ngay cả một điểm thiên phú đều không có!?”
Chỉ cần tại Vạn Thắng thủ hạ hiệu lực, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Đây chính là nhất đại bóng đá huấn luyện đại sư Vạn Thắng trưởng thành cố sự!