Pokemon Chi Bắt Trùng Thiếu Niên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Sinh mệnh dù cho nhỏ bé như là sâu mùa thu, chỉ cần dám lôi kéo cuống họng hò hét, như thường có thể phát ra để cho người ta kính úy sinh mệnh thanh âm!

Ai nói hệ Trùng Pokemon không thể siêu thần, hắn Busora liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, dưới tay hắn loại trùng Pokemon là như thế nào đi đến Thiên Vương, đột phá Quán Quân thậm chí là siêu việt Thần Thú.