Phấn Đấu Niên Đại Audio

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
61
Giọng nam: 25 tập

Trở lại năm 1998, một người bình thường từng trải qua thăng trầm, mệt mỏi, từng khóc qua hy vọng có thể làm từng bước bắt đầu đuổi kịp thủy triều của thời đại.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:24:58
2:
Tap 002 - 04:27:40
3:
Tap 003 - 04:16:27
4:
Tap 004 - 04:32:01
5:
Tap 005 - 04:50:13
6:
Tap 006 - 04:44:46
7:
Tap 007 - 04:47:13
8:
Tap 008 - 04:47:30
9:
Tap 009 - 04:52:58
10:
Tap 010 - 05:05:06
11:
Tap 011 - 05:17:34
12:
Tap 012 - 05:21:31
13:
Tap 013 - 05:31:50
14:
Tap 014 - 05:19:30
15:
Tap 015 - 05:22:21
16:
Tap 016 - 05:29:43
17:
Tap 017 - 05:39:41
18:
Tap 018 - 05:29:16
19:
Tap 019 - 05:30:13
20:
Tap 020 - 05:17:41
21:
Tap 021 - 05:35:45
22:
Tap 022 - 05:33:03
23:
Tap 023 - 05:45:22
24:
Tap 024 - 05:28:40
25:
Tap 025 - 05:05:44
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)