Huyết Mạch Vô Địch

Main playlist with id Huyết Mạch Vô Địch does not exist!Main playlist with id Huyết Mạch Vô Địch does not exist! – Viễn Cổ Thần Đình phá toái, Tứ Đại Thiên Đế mất tích, chỉ lưu lại Tứ Đại Chiến Thần Huyết Mạch;
Thiên Địa hỗn loạn, Vạn Tộc quật khởi, cường giả tranh phong;
Tiểu Thành bên trong thiếu niên, mai kia Huyết Mạch Thức Tỉnh, tụ hợp Chiến Hồn, đạp Cửu Thiên Thập Địa, đúc Chiến Thần thiên uy, Quân Lâm đại địa!

“Ta lấy hai bàn tay này, xé mở các ngươi lồng ngực, bóp nát các ngươi đầu lâu… Để chứng ta Huyết Mạch Vô Địch.” Hạ Thần đứng trên núi thây biển xác khát máu nói.
Nhãn Hiệu: Nhiệt Huyết Sảng Văn
Truyện viết vào năm 2015 và full vào 2016 nên motip chắc là cũ, không thích motip cũ có thể không cần vào đọc.