Đấu Phá Chi Chiến Đế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua đến Đấu Phá Thương Khung thế giới, đã biến thành Tiêu Chiến, có thêm mấy cái tiện nghi nhi tử.
Đúng là có thể học một vị Lão Vương, gặp người liền nói: “Ta nhi Tiêu Viêm có Đấu Đế phong thái.”
Ôm tiện nghi nhi tử đùi đi tới nhân sinh đỉnh cao!
Hoặc là đàng hoàng để Hồn Tộc bắt đi, nuôi heo một loại nuôi thành khủng bố như vậy Đấu Hoàng cường giả.

Nhưng mà, làm một tên Xuyên Việt Giả, nhất định là không cách nào kiềm chế viên này làm chuyện chi tâm.
Đây là một không đồng dạng như vậy Tiêu Chiến, thay đổi toàn bộ Đấu Phá Thế Giới cố sự.
Quyển sách lại tên 《 từ Đấu Phá bắt đầu làm ba ba 》