Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Audio

4/5 - (1 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
1604
Giọng nam: 52 tập

– Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nhân được đến Thượng Cổ Ma Đế truyền thừa, dẫn tới họa sát thân. Sống lại sau khi hắn nhưng lại bởi vì tâm ma quấy phá, không thể không thành vì một cái gia tộc xuống cấp quản gia.

Lại nhìn một cái thủ đoạn độc ác đại ma hoàng, như thế nào đem một cái gia tộc nhỏ yếu mang hướng đỉnh phong tồn tại.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:12:19
2:
Tap 002 - 06:08:25
3:
Tap 003 - 06:13:34
4:
Tap 004 - 06:29:27
5:
Tap 005 - 06:11:00
6:
Tap 006 - 06:14:05
7:
Tap 007 - 06:02:35
8:
Tap 008 - 06:11:28
9:
Tap 009 - 06:18:09
10:
Tap 010 - 06:13:33
11:
Tap 011 - 06:06:00
12:
Tap 012 - 05:56:16
13:
Tap 013 - 05:50:28
14:
Tap 014 - 05:59:37
15:
Tap 015 - 06:08:01
16:
Tap 016 - 06:00:19
17:
Tap 017 - 06:00:41
18:
Tap 018 - 05:56:06
19:
Tap 019 - 06:01:47
20:
Tap 020 - 05:59:28
21:
Tap 021 - 06:02:23
22:
Tap 022 - 05:59:38
23:
Tap 023 - 05:57:50
24:
Tap 024 - 06:02:47
25:
Tap 025 - 06:02:42
26:
Tap 026 - 05:55:01
27:
Tap 027 - 05:50:27
28:
Tap 028 - 05:52:02
29:
Tap 029 - 05:49:02
30:
Tap 030 - 05:49:30
31:
Tap 031 - 05:50:33
32:
Tap 032 - 05:52:13
33:
Tap 033 - 05:53:25
34:
Tap 034 - 05:59:28
35:
Tap 035 - 05:53:19
36:
Tap 036 - 05:46:52
37:
Tap 037 - 06:04:46
38:
Tap 038 - 05:49:15
39:
Tap 039 - 05:52:16
40:
Tap 040 - 03:28:14
41:
Tap 041 - 05:17:59
42:
Tap 042 - 05:28:50
43:
Tap 043 - 05:10:06
44:
Tap 044 - 05:09:42
45:
Tap 045 - 05:12:50
46:
Tap 046 - 04:59:27
47:
Tap 047 - 04:50:54
48:
Tap 048 - 04:32:59
49:
Tap 049 - 04:45:13
50:
Tap 050 - 04:49:08
51:
Tap 051 - 04:53:00
52:
Tap 052 - 04:50:45
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)